wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)
Resetuj

Resetuj

minus

Zmniejsz czcionkę

plus

Zwiększ czcionkę

minus

Zmniejsz Wiersze

plus

Zwiększ Wiersze

minus

Wysoki kontrast

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

wcag
Preloader Przychodnia Zabobrze

Dla Kogo?

Lekarz internista - czym się zajmuje?

Internista, czyli specjalista chorób wewnętrznych to lekarz, który zajmuje się leczeniem osób dorosłych. Choroby wewnętrzne (interna) to jedna ze specjalizacji lekarskich, trwająca 5 lat. Interna to bardzo szeroka dziedzina medycyny - lekarze posiadający tę specjalizację posiadają dużą wiedzę na temat wielu schorzeń, dotykających dorosłych.

Interna obejmuje schorzenia, dotyczące wszystkich układów organizmu człowieka, dlatego w medycynie powstało wiele specjalizacji szczegółowych, które zajmują się poszczególnymi układami.

Do najistotniejszych specjalizacji szczegółowych należą:
 • kardiologia - dziedzina, której domeną są choroby serca;
 • gastroenterologia - zajmująca się schorzeniami przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby;
 • pulmonologia - dziedzina medycyny związana z układem oddechowym;
 • reumatologia - dział medycyny, związany ze schorzeniami reumatycznymi, dotykającymi stawy, kości, a także ze stanami zapalnymi tkanki łącznej;
 • nefrologia - zajmująca się głównie schorzeniami nerek;
 • alergologia - dziedzina medycyny związana ze schorzeniami alergicznymi, do których należy na przykład astma alergiczna, pokrzywka, czy alergiczny nieżyt nosa;
 • diabetologia - dział medycyny, który jest ściśle związany z zaburzeniami przemiany węglowodanów i chorobą, która staje się aktualnie plagą w naszej populacji - czyli cukrzycą;
 • endokrynologia - dziedzina, zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem zaburzeń hormonalnych. Jedną z najpowszechniejszych chorób endokrynologicznych w gabinecie internisty jest obecnie niedoczynność tarczycy.

Lekarz internista w warunkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem najpowszechniejszych schorzeń u osób dorosłych. W przypadku, gdy objawy zgłaszane przez pacjenta wymagają wykonania szczegółowych badań, internista może wystawić skierowanie do specjalisty (np. gastroenterologa, kardiologia, czy reumatologa).
Leczeniem osób dorosłych oprócz internisty zajmuje się także lekarz rodzinny.

Internista - profilaktyka chorób serca


Podczas wizyty u lekarza internisty możemy usłyszeć kilka cennych rad, które zmniejszają istotnie ryzyko rozwoju choroby sercowo-naczyniowej. Jedną z najpowszechniejszych jest choroba niedokrwienna serca, która z czasem może grozić nawet zawałem mięśnia sercowego. Najważniejsze zalecenia związane z profilaktyką chorób serca to:
 • niepalenie tytoniu i jak najszybsze zerwanie z nałogiem;
 • stosowanie się do zdrowej diety- unikanie spożywania dużej ilości prostych węglowodanów i tłuszczów nasyconych, które znajdują się m.in. w produktach typu fast food. Pomocna może okazać się konsultacja z dietetykiem.
 • utrzymywanie prawidłowej masy ciała - należy pamiętać, że prawidłowe BMI powinno zawierać się w przedziale od 20 do 25 kg/m2. Ważny jest również obwód talii - powinien on mieć wartość < 94 cm u mężczyzn i < 80 cm u kobiet. Warto mieć świadomość, że obwód talii wynoszący powyżej 102 cm u mężczyzn i powyżej 88 cm u kobiet jest wskazaniem do zmniejszenia masy ciała;
 • utrzymywanie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego - ogólna norma dla ciśnienia tętniczego to mniej, niż 140/90 mm Hg. W przypadku nieprawidłowych wartości pomiarów konieczne jest wprowadzenie leczenia, nazywanego w tym przypadku leczeniem hipotensyjnym. Nadciśnienie tętnicze to ważny czynnik ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu;
 • utrzymywanie prawidłowych wartości cholesterolu, a w szczególności tak zwanego „złego cholesterolu”, czyli frakcji LDL - w tym celu należy pamiętać o diecie ubogiej w nasycone tłuszcze zwierzęce. Jeżeli dieta nie wystarcza, konieczne jest rozpoczęcie leczenia farmakologicznego, które obniży poziom cholesterolu;
 • kontrolowanie hemoglobiny glikowanej - kontrolowanie tego parametru jest szczególnie ważne u pacjentów z cukrzycą, ponieważ parametr ten daje lekarzowi informację o stopniu kontroli choroby. W utrzymaniu prawidłowych wartości hemoglobiny glikowanej jak i glukozy, poza leczeniem farmakologicznym, ważną rolę odgrywa poradnictwo diabetologiczne.

Internista - profilaktyka nowotworów w POZ


Lekarz internista zajmuje się nie tylko leczeniem schorzeń, ale jego rolą jest również przypominanie pacjentowi o możliwości realizowania profilaktyki onkologicznej. Główne badania profilaktyczne, o których może wspomnieć internista to:
 • profilaktyczna kolonoskopia - jest to badanie przesiewowe, wykonywane celem wykrywania raka jelita grubego. Z tego badania profilaktycznego mogą skorzystać pacjenci w wieku od 55 do 64 lat, które otrzymały specjalne, imienne zaproszenie, ale także osoby w wieku od 50 do 65 roku życia bez otrzymania takiego zaproszenia. W tym przedziale wiekowym celem profilaktyki onkologicznej pacjentowi przysługuje jedno badanie kolonoskopowe;
 • profilaktyczna mammografia i badanie cytologiczne - choć badania te są raczej domeną lekarzy ginekologów, to warto pamiętać, że pacjentki mogą je zrealizować celem profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Profilaktyczna mammografia powinna być wykonywana co dwa lata u kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia. Z kolei profilaktyczna cytologia jest badaniem przesiewowym skierowanym do kobiet w wieku od 25 do 59 roku życia, a badanie to powinno być wykonywane co 3 lata.

Internista - jakie badania może zlecić?

Pacjenci często zastanawiają się, jakie badania diagnostyczne może zalecić internista. W warunkach podstawowej opieki zdrowotnej lekarz chorób wewnętrznych, podobnie jak lekarz rodzinny, może zlecić m.in. następujące badania laboratoryjne:
 • morfologia krwi obwodowej - badanie to pozwoli określić stężenie hemoglobiny, liczbę leukocytów, erytrocytów, a także płytek krwi,
 • OB i CRP - czyli parametry zapalne,
 • jonogram - a dokładniej sód, potas, wapń zjonizowany,
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
 • mocznik, kreatynina - oznaczenia tych substancji mówią m.in. o funkcjonowaniu nerek, glukoza, test obciążenia glukozą - są to badania ważne w diagnostyce cukrzycy, kwas moczowy - jego oznaczenie jest niezbędne do rozpoznania dny moczanowej,
 • lipidogram - ważne badanie, związane z ryzykiem sercowo-naczyniowym,
 • TSH, fT4, fT3 - czyli badania hormonalne, które dają lekarzowi informację o funkcjonowaniu tarczycy, pomocne między innymi w diagnostyce niedoczynności tarczycy czynnik reumatoidalny - wstępne badanie w diagnostyce niektórych schorzeń reumatycznych,
 • ALT, AST, GGTP - czyli tak zwane „próby wątrobowe”,
 • badanie ogólne moczu - wykonywane celem wstępnej diagnostyki zakażenia układu moczowego,
 • badanie ogólne kału, badanie kału pod kątem schorzeń pasożytniczych,
 • badania dotyczące układu krzepnięcia - INR, APTT, fibrynogen,
 • posiew moczu z antybiogramem, posiew kału w kierunku salmonellozy, a także shigellozy.

Lekarz internista - USG i RTG

 • Jakie badania obrazowe może nam zlecić internista?W ramach POZ, do najczęściej wykonywanych badań obrazowych należy:
 • USG tarczycy i przytarczyc, a także USG ślinianek,
 • USG jamy brzusznej,
 • USG węzłów chłonnych,
 • zdjęcie radiologiczne (RTG) klatki piersiowej,
 • RTG kostne - np. kręgosłupa, czy miednicy, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej,
 • zdjęcie radiologiczne czaszki, a także zatok.

Warto pamiętać, że lekarz internista lub lekarz rodzinny może również skierować pacjenta na badania endoskopowe przewodu pokarmowego, czyli na gastroskopię i kolonoskopię.

Wizyta u internisty - jak się do niej przygotować?

Przed wizytą u lekarza należy pomyśleć o kilku aspektach, które sprawią, że pacjent wyniesie z niej więcej informacji, a praca lekarza będzie ułatwiona. Przede wszystkim warto zabrać ze sobą:
 • Wszelkie wypisy z poprzednich hospitalizacji oraz wyniki badań, które były dotychczas wykonywane (zarówno tych laboratoryjnych, jak i obrazowych)
 • Listę leków, które przyjmujemy, włącznie z suplementami diety.
 • Dzienniczka z pomiarami ciśnienia tętniczego, tętna i/lub glukozy, jeżeli chorujemy na nadciśnienie tętnicze lub cukrzycę. Takie pomiary są dla lekarza bardzo cenną informacją, pozwalają bowiem ocenić czy choroba przewlekła jest odpowiednio kontrolowana.
Zachęcamy do wykonania wyboru lekarza poprzez:
złożenie osobiście, w rejestracji, pisemnej deklaracji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej POZ lub: złożenie deklaracji przez internet, w Internetowym Koncie Pacjenta. Pamiętaj zawsze o wpisaniu w formularzu adresu e-mail i numeru telefonu, pod którym będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Świadczenia

Świadczenia lekarza POZ obejmują:
- profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
- świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
- udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
-wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
-orzekanie o stanie zdrowia, orzekanie o niezdolności do pracy
-inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ i położnej POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczeń medycznych udzielamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie zgodnie z harmonogramem przyjęć.

Nasz Personel

lek. Adamczyk Paweł

spec. chorób wewnętrznych, spec. medycyny rodzinnej

lek. Jędruszek Jacek

lek. chorób wewnętrznych, spec. reumatolog

lek. Kocoń Artur

lek. chorób wewnętrznych, spec. medycyny rodzinnej

lek. Koksanowicz Ewa

lek. chorób wewnętrznych, spec. medycyny rodzinnej

lek. Paweł Krzyżanowski

lek. Szeniawska-Pelczar Agata

spec. chorób wewnętrznych

lek. Wilczyńska-Adamczyk Beata

spec. chorób wewnętrznych

lek. Wychota Krzysztof

spec. chorób wewnętrznych, kardiolog

Ważne informacje/dokumenty

Dla procesu leczenia ważny jest jak najbardziej szczegółowy wywiad. Prosimy Pacjentów o dostarcznie drogą mailową lub osobiście całości dokumentacji medycznej, w tym: kart konsultacji specjalistycznych, wypisów ze szpitala, wyników badań laboratoryjnych, badań obrazowych itp. Pozwoli to na zwiększenie efektywności i skuteczności Państwa leczenia.

Kontakt

Informacja i zapisy w rejestracji:

"Centrum Medyczne Zabobrze" spółka z o.o.
58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Poniedziałek - Piątek 08:00 - 18:00
Rejestracja telefoniczna i osobista:
Poniedziałek -Piątek 7:10 – 18:00

Filia:
58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 77
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 12:00 – 18:00
Środa 07:30 – 15:00
Czwartek 12:00 – 18:00
Piątek 7:30 – 15:00

Rejestracja telefoniczna i osobista w godzinach pracy filii
 
Rejestracja on-line: Kliknij tutaj

VisiMed: Kliknij tutaj

Wyszukiwarka miejsc udzielania świadczeń w ramach umowy NFZ: Kliknij tutaj

Po godzinie 18:00, w soboty, niedziele oraz dni świąteczne dyżur pełni
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Ogińskiego 6
58-506 Jelenia Góra
Aktualne dane kontaktowe dostępne pod poniższym linkiem:
https://spzoz.jgora.pl/kontakt/

Teleplatforma pierwszego kontaktu NFZ:
800 137 200

dla Pacjentów ubezpieczonych, dostępna: Poniedziałek – Piątek: 18.00 do 8.00 rano, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta – całodobowo.

Zobacz również

Aktualności

Szkolenie RKO Piątkowy poranek zespół Naszej Przychodni rozpoczął od Szkolenia Resuscytacji... Szczegóły
Edukacja przedporodowa Z przyjemnością informujemy, że w Przychodni Zabobrze ciężarne pacjentki mogą skorzystać... Szczegóły
Leczenie zespołu cieśni nadgarstka w Przychodni Zabobrze Czy odczuwasz nieprzyjemny ból nadgarstka? Możliwe, że cierpisz na zespół... Szczegóły
Profilaktyka. Rzucanie palenia Każdego roku z powodu uzależnienia od tytoniu umiera na świecie ponad 8 milionów... Szczegóły
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
Partner Przychodni Zabobrze
© 2024 Przychodnia Zabobrze - Centrum Medyczne Jelenia Góra - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : rentlab.pl

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności


Korzystamy z plików cookies (tzw. ciasteczek). Dzięki nim możesz bez problemu korzystać ze wszystkich dostępnych w serwisie usług i funkcjonalności. Pliki cookies służą nam także do personalizowania wyświetlanych Ci treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszej stronie. Więcej informacji znajduje się w „Polityce cookies”.
Więcej informacji znajduje się w naszej:
Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.